Privacybeleid

0-FIVE respecteert uw privacy. 0-FIVE gebruikt klantinformatie alleen voor verwerking en verzending van orders en zal onder geen enkele omstandigheid worden verkocht, openbaar gemaakt of verspreid aan derden.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering door 0-FIVE